𝕏

Profile: AdellSaucedo

Your personal background.
Sanok to miasto w południowej Polsce, w historycznym regionie Śląsk.

Jest stolicą województwa lubelskiego. Liczy ok.
58 tys. mieszkańców. Położony jest w pobliżu Ukrainy,
na obszarze ponad 150 000 km2. Tworzenie Stron Internetowych Dla Początkujących
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team None