𝕏

Profile: ClydeStrickl

Your personal background.
maseczki przeciwwirusowe maseczki chyba że w pojedynkę masz symptomy COVID, np.
gorączka czy też ból. Czy CVA jest zaraźliwa z dziecka na osobę?
Tak, CVA jest zaraźliwa między ludźmi. Wirus można zarazić poprzez każdy kontakt należytego osobą zakażoną.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team None