Profile: oldjerry SETI

Your personal background.
Jsem důchodce ze severního Česka, 78 let, zabývám se kromě výpočtů BOINC poezií a literaturou vůbec.
Your opinions about DENIS@home
DENIS je pro mne jeden z projektů, který dává medaile, badges... je to moje slabost sbírat ty odznaky...

Připomínky? mám připomínku: několik měsíců jsem už od Denis nedostal práci...
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Czech National Team